Kamera nasobna MOTOROLA VT100

Priorytetem jest stworzenie bezpiecznego środowiska pracy. Dzięki zdalnej aktywacji alarmu VT100 umożliwia zespołowi szybkie reagowanie w razie wystąpienia incydentów.

Chroni osoby oraz promuje kulturę zapewniającą bezpieczeństwo.

VT100 - NAGRYWAJ. REAGUJ. ZABEZPIECZAJ.

VT100 - KAMERA NASOBNA

Fot. 1 VT100 - KAMERA NASOBNA

 

Główne Rynki:

 

HANDEL DETALICZNY / CENTRUM HANDLOWE

Możliwość stworzenia wizerunku personelu ochrony jako przyjaznego i skupionego na kliencie.

Poprawia bezpieczeństwo współpracowników i klientów w sklepach.

Nagrania są zabezpieczone i gotowe do użycia jako dowody w postępowaniu karnym.

 

PERSONEL HOTELOWY / HOTELE

Pełna integracja z systemami monitoringu CCTV oraz przesyłanie obrazu z kamery na żywo przez sieć Wi-Fi.

Funkcja czuwania kamery przez 6 miesięcy.

 

RATOWNICY MEDYCZNI / SŁUŻBY MEDYCZNE

Przechwytywanie materiału dowodowego wideo i nagrań głosowych w przypadku zdarzeń kwalifikujących się do przekazania policji lub do postępowania sądowego.

Kamera dla ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwia obejrzenie zachowania pracowników podczas akcji medycznych w celu określania najlepszych praktyk i ciągłego doskonalenia personelu.

Zniechęcanie do agresywnych zachowań wobec ratowników medycznych i personelu karetki.

 

KONTROLERZY BILETÓW / PARKINGI

Dowiedzione zmniejszenie liczby odwołań od wezwania do zapłaty, a w rezultacie oszczędność czasu i pieniędzy.

Gwarancja odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i poczucia ochrony użytkowników.

 

PRACOWNICY OCHRONY

Zmniejszenie liczby fałszywych skarg i oskarżeń przeciwko osobom noszącym kamerę.

Zapewnienie dokładnych, rzetelnych dowodów dotyczących incydentów zgłaszanych na policję lub do sądu.

 

Kamera osobista VT100

Fot. 2 Kamera osobista VT100

 

Funkcje i Korzyści:

 

BEZPIECZEŃSTWO

Chroń pracowników i klientów za pomocą kamery nasobnej VT-100, intuicyjnej w obsłudze i prostej w zarządzaniu. Nieskomplikowana obsługa i długi czas pracy baterii zapewniają bezproblemową integrację VT100 oraz zabezpieczony materiał dowodowy.

 

PUSH-TO-STREAM

Naciśnij przycisk record, aby natychmiast wysłać alert do pokoju dyspozytorskiego szybsze reagowanie w nagłych incydenty to lepsza ochrona. Zespół ochrony potrzebuje widoczności sytuacji kryzysowej, aby skutecznie reagować i zrozumieć daną sytuację.

Powiadomienie push-to-stream na VT100 dostarcza dźwiękowy alarm i przekazuje wideo na żywo do dyspozytora, gdy użytkownik naciśnie przycisk nagrywania.

 

Funkcje kamery nasobnej VT100

Fot. 3 Funkcje kamery nasobnej VT100

 

CCTV

Przechwytywanie wideo i audio z punktu widzenia pracownika oraz materiały z monitoringu przemysłowej, wzmacniają zespół ochrony. VT100 bezproblemowo integruje się z istniejącą infrastrukturą CCTV.

Streaming po Wi-Fi kamery nasobnej łączy wideo i audio na żywo ze stałym materiałem z kamer bezpieczeństwa. VT100 dostarcza lepszą widoczność dla scentralizowanych zespołów antykryzysowych oraz poprawia świadomość nad panującą sytuacyjną dla podejmowania inteligentniejszych decyzji.

 

MODUŁ VMS

Umożliwia zespołowi zobaczenia szerszego obrazu, moduł jest niezbędna dla bezpiecznego i wydajnego miejsca pracy. Dodanie kamery nasobnej VT100 do istniejącej infrastruktury CCTV zapewnia pierwszoosobowy punkt widzenia do prowadzenia operacji bezpieczeństwa i nadzoru.

VT100 jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych, lekki aparat można bezproblemowo zintegrować do istniejącego monitoringu przemysłowego. Dzięki możliwości przesyłania strumieniowego po Wi-Fi VT100 może nagrywać i przesyłać strumieniowo do 1,5 godziny na jednym cyklu naładowania.

 

CZAS PRACY

Czas gotowości kamery nasobnej VT100 to 6 miesięcy (tryb natychmiastowego nagrywania) Czas pracy to 3 godzin nagrywania lub 1,5 godziny transmisji na żywo i nagrywania w rozdzielczości 720p HD.

 

Kamery nasonbe z serii VIDEO TAG oraz VIDEOBADGE

Fot. 4 Kamery nasonbe z serii VIDEO TAG oraz VIDEOBADGE

Od lewej VT50, VT100, VB320, VB400

 

 

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ KAMERY OSOBISTE

Kluczowe argumenty przemawiające za kamerami osobistymi to :

 

1. Ochrona

Pracownicy pierwszej linii są regularnie narażeni na agresję i publiczne kwestionowanie działań. Kamery osobiste często zniechęcają osoby agresywne oraz są niezaprzeczalnym źródłem dowodów.

 

2. Zarządzanie zakresem odpowiedzialności

Kamery osobiste stanowią dowód podjętych działań. Nasze funkcje dziennika audytu i ochrona sprzętu przed manipulacją gwarantują, że osoba nosząca kamerę jest odpowiedzialna za swoje czyny.

 

3. Integracja

Kamery osobiste Motorola Solutions można zintegrować z dowolnym systemem zarządzania wideo zgodnym ze standardem ONVIF, co oznacza, że kamery te mogą stanowić uzupełnienie aktualnie używanego systemu monitoringu (CCTV).

 

4. Zabezpieczony materiał dowodowy

Kamery osobiste Motorola zapewniają całkowitą ochronę nagranego materiału dzięki szyfrowaniu danych w urządzeniu, a także możliwość kompleksowej kontroli i audytu działań w aplikacji VideoManager.

 

5. Dostosowane do potrzeb

System kamer nasobnnych VT100 jest skalowalny, od klienta indywidualnego po zakłady pracy obsługujące wiele stanowisk.

 
Dla klienta obsługującego pojedyńczą kamere nasobną wymagane będzie:
• Komputer obsługujący oprogramowanie do zarządzania materiałem dowodowym VideoMenager,
• Stacja dokująca kamery VT100,

Dla klienta obsługującego wiele kamer nasobnych wymagane będzię:
• Stanowisko dyspozytorskie zarządzające materiałem dowodowym VideoMenager,
• 14-pozycyjna stacja dokująca,

*   Dla systemu wspierającego więcej kamer nasobnych (powyżej 14 urządzeń) wymagany będzie kontroler stacji dokujących DC-200, dodatkowo opcjonalnie czytnik RFID.

 

System kamer nasonbnych Motorola Solutions
Fot. 5 System kamer nasonbnych Motorola Solutions

a) Stanowisko obsługujące jedną kamerę nasobną
b) System kamer wspierający 84 kamery nasobne

 

* W ofercie posiadamy  jedno stanowiskową stacje dokującą oraz wielostanowiskowe stacje dokujące, oprogramowanie VideoMenager oraz kamery nasobne z serii VideoBadge - VB320, VB400 i VideoTag - VT50, VT100.

Kamera osobista VT100

Fot. 6 VT100 kamera osobista