Oprogramowanie VMS VideoManager do kamer nasobnych Motorola

VideoManager zwiększa funkcjonalność kamer nasobnych Motorola Solutions poprzez płynne, intuicyjne i wysoce konfigurowalne oprogramowanie zarządzające.Opracowane i udoskonalone pod kątem bezpieczeństwa i optymalizacji przepływu pracy. Konta użytkowników i profile urządzeń pozwoliły uzyskać ograniczoną kontrolę dostępu do danych zapewniających ścieżkę dowodową niezbędną do wsparcia procesu sądowego.

PRZECHWYĆ WIDEO. PRZYGOTUJ DOWÓD. UDOSTĘPNIJ.

VideoManager

Fot. 1 Oprogramowanie VideoManager dla kamer nasobnych [1]

 

Główne Rynki:

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE / SŁUŻBY MIEJSKIE

Kamera dla policji oraz kamera dla straży miejskiej skutecznie i wydajnie przechwytuje materiał wideo.

Nagrania są zabezpieczone i gotowe do użycia jako dowody w postępowaniu karnym.

Zniechęca do agresji w stosunku do personelu i pomaga w łagodzeniu napiętych sytuacji.

 

RATOWNICY MEDYCZNI / SŁUŻBY MEDYCZNE

Przechwytywanie materiału dowodowego wideo i nagrań głosowych w przypadku zdarzeń kwalifikujących się do przekazania policji lub do postępowania sądowego.

Kamera dla ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwia obejrzenie zachowania pracowników podczas akcji medycznych w celu określania najlepszych praktyk i ciągłego doskonalenia personelu.

Zniechęcanie do agresywnych zachowań wobec ratowników medycznych i personelu karetki.

 

SŁUŻBA WIĘZIENNA

Pełna integracja z systemami monitoringu CCTV zapewniająca uzupełnienie obrazu sytuacji dźwiękiem i wideo z pierwszej osoby.

Ocena sytuacji w czasie rzeczywistym dzięki przesyłaniu obrazu z kamery na żywo przez sieć Wi-Fi w celu podejmowania skutecznych działań.

 

PRACOWNICY OCHRONY

Zmniejszenie liczby fałszywych skarg i oskarżeń przeciwko osobom noszącym kamerę.

Zapewnienie dokładnych, rzetelnych dowodów dotyczących incydentów zgłaszanych na policję lub do sądu.

 

HANDEL DETALICZNY / CENTRUM HANDLOWE

Możliwość stworzenia wizerunku personelu ochrony jako przyjaznego i skupionego na kliencie.

Poprawia bezpieczeństwo współpracowników i klientów w sklepach.

Nagrania są zabezpieczone i gotowe do użycia jako dowody w postępowaniu karnym.

 

KONTROLERZY BILETÓW / PARKINGI

Dowiedzione zmniejszenie liczby odwołań od wezwania do zapłaty, a w rezultacie oszczędność czasu i pieniędzy.

Gwarancja odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i poczucia ochrony użytkowników.

 

PERSONEL HOTELOWY / HOTELE

Pełna integracja z systemami monitoringu CCTV oraz przesyłanie obrazu z kamery na żywo przez sieć Wi-Fi.

 

Fot. 2 VideoManager oprogramowanie do zarządzania materiałem dowodowym [1]

 

Dlaczego VIDEOMANAGER ?

 

Kamery nasobne szybko stają się powszechnym narzędziem dla organizacji dążących do poprawy wydajności procesów i ochrony personelu. Urządzenie, czyli kamera nasobna opowiada tylko za przechwycenie surowego materiału. Za tworzenie dowodu odpowiedzialny jest VideoManager.

VideoManager to w pełni konfigurowalne oprogramowanie, które oparte jest na dostępie sieciowym do zarządzania użytkownikami i wideo. Pozwala na przygotowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie wysokiej jakości dowodowego materiału z kamer nasobnych.

 

DOSTOSOWANIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

 

Dostosuj interfejs użytkownika oraz skonfiguruj programowalne przyciski urządzenia, aby pasowały do pracy w danym środowisku. Twórz niestandardowe, spersonalizowane role dopasowane do potrzeb przeprowadzanych operacji przez twoje zespoły.

 

UPORZĄDKOWANY SYSTEM PRACY

 

Bezpieczeństwo i integralność zgromadzonego materiału dowodowego stanowi rdzeń systemu VideoManager. Ograniczony dostęp oparty na udzielanych uprawnieniach zapewnia użytkownikom dostęp tylko do danej części VideoManager, która jest istotna dla ich roli.

Zasady automatycznego usuwania, przedawniania materiału skracają i organizują czas potrzebny do zarządzania plikami ochrony danych osobowych, w okresie przechowywania danych.

 

LICENCJE

 

Od publicznych organizacji bezpieczeństwa po prywatne firmy, VideoManager ma szerokie grono odbiorców, z których każdy ma swoją specyfikę i środowisko pracy. Licencjonowane funkcje, zapewniają korzystanie z modułów potrzebnych Twojej organizacji.

 

RAPORTY

 

Kamera nasobna to urządzenie kompaktowe, ale składające się z wielu komponentów. Utrzymanie ich w należytej kondycji jest niezbędne, aby zapewnić, że cały system działa z pełnym potencjałem. Raporty zarządzania dostarczają użytecznych informacji, takich jak audyty baterii, czas nagrywania urządzenia, raporty o incydentach i inne.

 

Fot. 3 VideoManager dla kamer nasonych z serii VIDEOBADGE i VIDEO TAG [1]

 

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie nagrania wideo oraz dane są bezpiecznie szyfrowane na urządzeniu w szczególności podczas pobierania. Role użytkowników i ich uprawnienia zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do materiału dowodowego oraz próbie manipulacji dowodami. Program VideoManager stosuje również następujące metody w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego działania oprogramowania:

 

1. DZIENNIKI AUDYTOWE
Śledź każdą akcję wykonaną w VideoManager za pomocą dzienników kontroli, niezbędnych do utrzymania integralności dowodów wideo w celu wsparcia procesu sądowego.

 

2. UWIERZYTELNIANIE DWUSTOPNIOWE
Dodaj dodatkową warstwę bezpieczeństwa dzięki uwierzytelnianiu dwuetapowemu. Po włączeniu VideoManager użytkownicy muszą wprowadzić nazwę użytkownika, hasło i kod z aplikacji uwierzytelniającej by uzyskać dostęp.

 

3. KLAWISZE KONTROLI DOSTĘPU
Kontroluj, z którymi instancjami VideoManager mogą się połączyć twoje urządzenia za pomocą klawiszy kontroli dostępu. Jeśli urządzenie spróbuje połączyć się z nieautoryzowanym wystąpieniem programu VideoManager, zostanie wyświetlone jako zablokowane.

 

4. WBUDOWANE FORMUŁY USUWANIA
Dopasuj zasady usuwania i przedawniania zgromadzonego materiału w programie. VideoManager bezpiecznie oraz automatycznie usunie materiał po upływie ustawionego okresu czasu.

 

Fot. 4 Logo VideoManager 

 

Integracja z VMS

Dodanie kamer nasobnych do istniejącej infrastruktury CCTV zapewni pierwszoosobowy punkt widzenia dla prowadzonych operacji bezpieczeństwa i nadzoru.
VideoManager może bezpiecznie łączyć się z wiodącymi systemami zarządzania wideo zgodnymi z ONVIF, zwiększając świadomość sytuacji i zapewniając, że zespoły z pierwszej linii są priorytetowo połączone i lepiej chronione w ważnych momentach.

 

1. TRANSMISJA NA ŻYWO
Transmisja na żywo ( live streaming ) z kamer nasobnych trafia bezpośrednio do Twojego VMS poprzez standard ONVIF - niezależnie od tego, gdzie znajdują się zespoły pierwszej linii.

 

2. DOPEŁENIE OBRAZU CCTV
Dopełnij obrazy z monitoringu CCTV ze statycznymi obrazami z kamer nasobnych, aby znacznie poprawić świadomość sytuacyjną.

 

* W ofercie posiadamy  jedno stanowiskową stacje dokującą, jak i wielostanowiskowe stacje dokujące oraz kamery nasobne z serii VideoBadge - VB320, VB400 i VideoTag - VT50, VT100.