Zestawy do komunikacji w hałasie

Nahełmowy zestaw komunikacji radiowej z aktywną ochroną słuchu

Nahełmowy zestaw komunikacji radiowej z aktywną ochroną słuchu

Nasze rozwiązanie łączy w sobie aktywną ochronę słuchu  dzięki ochronnikowi słuchu 3M™ PELTOR™ z serii LiteCom Plus MT73H7P3E4410WS6-EU w wersji nahełmowej oraz radiołączność za pośrednictwem radiotelefonu MOTOROLA z serii DP4000 (...)...

Nagłowny zestaw komunikacji radiowej z aktywną ochroną słuchu

Nagłowny zestaw komunikacji radiowej z aktywną ochroną słuchu

Rozwiązanie łączy w sobie ochronę słuchu oraz komunikację radiową w środowisko o dużym natężeniu hałasu.Norma NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) hałasu wynosi 85 dB i dotyczy ona 8-godzinnego dobowego czasu pracy....

Nahełmowy zestaw komunikacji radiowej z pasywną ochroną słuchu

Nahełmowy zestaw komunikacji radiowej z pasywną ochroną słuchu

Rozwiązanie łączy w sobie ochronę słuchu oraz komunikację radiową w środowisko o dużym natężeniu hałasu.Norma NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) hałasu wynosi 85 dB i dotyczy ona 8-godzinnego dobowego czasu pracy....

Iskrobezpieczny zestaw komunikacji radiowej z aktywną ochroną słuchu - ATEX

Iskrobezpieczny zestaw komunikacji radiowej z aktywną ochroną słuchu - ATEX

Rozwiązanie łączy w sobie ochronę słuchu oraz komunikację radiową w środowisko o dużym natężeniu hałasu.Norma NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) hałasu wynosi 85 dB i dotyczy ona 8-godzinnego dobowego czasu pracy....

Nagłowny zestaw komunikacji radiowej z pasywną ochroną słuchu

Nagłowny zestaw komunikacji radiowej z pasywną ochroną słuchu

Rozwiązanie łączy w sobie ochronę słuchu oraz komunikację radiową w środowisko o dużym natężeniu hałasu.Norma NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) hałasu wynosi 85 dB i dotyczy ona 8-godzinnego dobowego czasu pracy....