Reklamacje

Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne), lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy.

Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie produktów. Kolory i wykończenia produktów oferowanych w sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu w rzeczywistości. Może wynikać to z ustawień parametrów Twojego monitora oraz z zastosowanych technik fotograficznych. Nie stanowią one podstawy do składania reklamacji.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Sklep reklamowanych towarów.
Klient powinien niezwłocznie poinformować sklep o swoich zastrzeżeniach co do produktu na adres:

info@elnex.pl

Reklamowany towar, odpowiednio spakowany i zabezpieczony należy odesłać na adres siedziby:
ELNEX
ul. Wierzbicka 37
26-600 Radom

Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość reklamowanego towaru jest zwracana Klientowi przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją).  

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji całkowity koszt transportu pokrywa Klient. Nie odebranie takiej przesyłki przez klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu, chyba że klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu. Produkty będą przechowywane przez 14 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.

  • Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki obejrzyj dokładnie opakowanie. Jeżeli są widoczne jakieś uszkodzenia nie odbieraj jej lub odbierz i sporządź - w obecności listonosza lub kuriera - Protokół Szkody. Na podstawie tego dokumentu możemy uznać reklamację. Kurier po dostarczeniu przesyłki ma obowiązek odczekać, aż sprawdzisz zawartość przesyłki i ogólny stan produktów. W przypadku przesyłki „za pobraniem" sprawdzenie zawartości możliwe jest dopiero po uregulowaniu kurierowi należności.

  • W przypadku stwierdzenia, że produkt został mechanicznie uszkodzony lub posiada braki, kurier ma obowiązek natychmiastowego spisania Protokołu Szkody i pozostawienia Tobie jego kopii. Uwaga – odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier, w przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan produktów, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Kupującego i kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej Protokołu Szkody. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z ELNEX, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu doręczenia przesyłki.

UWAGA!
 Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli nie sporządzisz wspólnie z przewoźnikiem Protokołu Szkody w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.