Konsola dyspozytorska SmartPTT

SmartPTT jest zintegrowaną aplikacją softwarową z łącznością głosową i transmisją danych dla systemów radiowych Motorola MOTOTRBO.

GŁÓWNE RYNKI

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Zapobieganie wypadkom przez nadawanie sygnałów alarmowych i informacji pogodowych.
Redukcja kolejek i pustych przebiegów koparek górniczych w celu zwiększenia produktywności.

ROPA & GAS

Szybka identyfikacja abonenta w niebezpieczeństwie i jego położenia.
Wysyłka surowca z najbliższych zasobów w celu redukcji marnotrawstwa roboczogodzin, paliwa oraz zużycia pojazdów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Interoperacyjność między różnymi służbami w razie niebezpieczeństwa.
Zwiększone możliwości koordynacji i zredukowany czas reakcji.

PRODUKCJA

Poprawa koordynacji zadań między zespołami produkcyjnymi.
Monitorowanie działań personelu w niebezpiecznych miejscach pracy.

TRANSPORT

Kontrola niebezpiecznych obszarów w portach lotniczych np. pasów startowych.
Lokalizacja ciężarówek z ładunkiem, cystern przewożących paliwo oraz pługów śnieżnych.

SPORT

Kontrola aktywności kibiców i zapewnienie bezpieczeństwa drużynom i gościom.
Znajomość lokalizacji służb dla szybszej reakcji podczas niebezpieczeństwa i wypadków.

SŁUŻBY MIEJSKIE

Podjęcie zadań dla zapewnienia operatywności służb miejskich.
Interoperacyjność między różnymi służbami miejskimi.

ENERGIA

Skrócenie czasu przestojów.
Zarządzanie zlecaniami i statusem zleceń roboczych.

USŁUGI DLA PRZYJEZDNYCH

Poprawa komfortu przyjedznych przez udzielanie szybkich i precyzyjnych odpowiedzi na ich zapytania.
Zarządzanie kryzysowe i lokalizacja zdarzenia zapewniają szybką reakcję w razie wypadku.

EDUKACJA

Interoperacyjność ze służbami miejskimi podczas wypadków.
Śledzenie drogi autubusów szkolnych i kontrola odchyleń od planowanych tras.

 

Cechy wersji podstawowej:

 DYSPOZYTOR GŁOSOWY
System jest pod ciągłą kontrolą dyspozytora który zapewnia natychmiastową łączność głosowa i efektywną koordynację zespołu.


 TRANSFER TEKSTÓW I DANYCH
Wiadomości tekstowe, e-maile, SMS-y są transferowane między konsolą dyspozytora, radiami, grupami rozmówców I smartfonami.


 ŚLEDZENIE ZA POMOCA GPS
Dokładna znajomość położenia pracowników w każdym momencie poprawia bezpieczeństwo ponieważ ich pobyt w strefach zagorzenia pozostaje pod kontrolą.


 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Dyspozytor zostanie powiadomiony o zdarzeniu użytkownika radia gdy: użytkownik naciśnie przycisk alarmowy, aktywowana zostanie funkcja Man Down lub czas pracy pracownika dobiegnie końca.


 REJESTRACJA GŁOSU I ZDARZEŃ 
Zapis danych głosowych oraz przypisywanie czasu rozmów ułatwia rekonstrukcję zdarzeń przy nagłym wypadku lub sytuacji awaryjnej.

 

TELEMETRIA
Wykorzystanie wejść GPIO w radiach mobilnych w celu powiadamiania o zdarzeniach (np. drzwi zamknięto / otwarto, urządzenie włączono / wyłączono)


KARTY PRACY
Tworzenie, przydzielanie i kontrola zleceń pracy w celu zapewnienia terminowego i dokładnego wykonywania zleceń.

 

ZARZĄDZANIE GRUPAMI ABONENTÓW
Łatwe dostosowywanie reguł i alertów do potrzeb abonentów indywidualnych i grupowych.

 


Funkcje opcjonalne :


ŚLEDZENIE WEWNĄTRZ BUDYNKÓW
Monitorowanie położenia pracowników wewnątrz budynków i w innych lokalizacjach gdzie śledzenie GPS jest  utrudnione lub nieosiągalne.

 

MOSTY W SIECIACH RADIOWYCH
Łączenie wielu abonentów z różnych systemów radiowych dla potrzeb interoperacyjności lub migracji systemów by interfejsy funkcjonowały w pełnej zgodności.

 

MAN DOWN
Radio może wysłać zawiadomienie o niebezpieczeństwie do dyspozytora SmartPTT w przypadku braku przemieszczenia lub za dużego kąta przechylenia przez zbyt długi czas.

 

APLIKACJA MOBILNA
Oprogramowanie umożliwia prowadzenie rozmów i monitorowanie systemu z każdego miejsca na świecie za pomocą smartfonu lub tabletu.


KLIENT SIECI WEB
Wyświetlenie informacji o aktualnej lokalizacji abonenta z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej komputera PC.

 

MONITOROWANIE
Monitorowanie infrastruktury sieciowej w czasie rzeczywistym z reprezentacją graficzną topologii sieci oraz  analizą map pokrycia.


POŁĄCZENIA TELEFONICZNE
Nieprzerwana łączność między radiami, dyspozytorem i abonentami telefonicznymi.

 

BEZPOŚREDNIA ŁĄCZNOŚĆ IP Z REAPETERAMI MOTOTRBO
Komunikatywne połączenie z systemami łączności radiowymi MOTOTRBO po przez IP, bez potrzeby posiadania stacji kontrolnych.

 

 

 

SMARTPTT przyniesie wiele korzyści twojej organizacji na płaszczyznach.

 • Redukcja kosztów:
  • Sterowanie zapotrzebowaniem na siłę roboczą przez wydajny przydział zadań.

  • Zmniejszenie zużycia paliwa i eksploatacji pojazdów.

  • Zmniejszenie kosztów w postępowaniach sądowych: rejestracja głosu i zdarzeń pozwala prześledzić prawidłowość postępowania.

 • Wydajność pracowników:
  • Monitowanie postępów w realizacji przydzielonych zadań aż do ich ukończenia celem zapewnienia terminowego i dokładnego wykonania zadań.

  • Upewnienie się, że pracownicy znajdują się na miejscu pracy.

  • Kontrola odpowiedzialnego działania pracowników za pomocą raportów i rejestratorów zdarzeń.

 • Bezpieczeństwo pracowników:
  • Znajomość lokalizacji (wewnątrz lub na zewnątrz budynków) użytkownika radia zapewnia szybszy czas reakcji w sytuacji awaryjnej.

  • Alarmy w stanie zagrożenia informują dyspozytora o niebezpieczeństwie grożącym użytkownikowi radia.

  • Powiadomienie użytkowników radia o zagrożeniach w rejonie ich działań.

 • Zarządzanie proaktywne:

  • Analiza zdarzeń i prewencja w celu poprawy sytuacji w przyszłości.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji z rejestracją danych zarówno na serwerze jak i na stanowisku dyspozytora.

  • Minimalizacja czasu wyłączenia systemu przez zdalną analizę i kontrolę sieci radiowej.