System kamer nasobnych DMT

DEMS to w pełni konfigurowalne oprogramowanie, które zgrywa materiał wideo z kamery osobistej oraz przygotowuje urządzenia do dalszej pracy użytkownika.

System kamer nasobnych DMT

Fot.1 Poglądowy system kamer nasobnych dla służb

Fot.1 Poglądowy system kamer nasobnych

       System kamer nasobnych to zestaw wielu urządzeń dedykowanych dla służb wymagających profesjonalnego nadzoru działań ich pracowników. Kamery nasobne mają wiele zalet – rejestrują materiał dowodowy, odstraszają przestępców i mogą być wykorzystywane podczas szkolenia funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej, a także pracowników ochrony.

 

Zastosowanie systemu kamer nasobnych służy do zabezpieczenia wideo w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony i obserwacji, zwiększenia bezpieczeństwa personelu w terenie, poprawy sytuacji w zakresie dowodzenia i kontroli, dokumentacji wideo i inspekcji przemysłowej, a także nagrywania wydarzeń sportowych.

 

 

Dlaczego DEMS ?

 

Kamery nasobne szybko stają się powszechnym narzędziem dla organizacji dążących do poprawy wydajności procesów i ochrony personelu. Urządzenie, czyli kamera nasobna opowiada tylko za przechwycenie surowego materiału. 

DEMS to w pełni konfigurowalne oprogramowanie. Główna funkcja oprogramowania to zgrywanie materiału wideo z kamery osobistej oraz przygotowanie kamery do dalszej pracy użytkownika za pomocą wielopozycyjnej stacji dokującej.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Wszystkie nagrania wideo oraz dane są bezpiecznie szyfrowane na urządzeniu. Role użytkowników i ich uprawnienia zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do materiału dowodowego oraz próbie manipulacji dowodami.

 

Bezpieczny system kamer składa się:

  • urządzeń rejestrujących, które są chronione hasłem (AES256)
  • z oprogramowania PC dla specjalnie wyszkolonego pracownika (dyspozytora)
  • wielostanowiskowej stacji dokującej

Fot.2 Schemat systemu kamer nasobnych dla Policji

Fot.2 Schemat systemu kamer nasobnych

 

UPORZĄDKOWANY SYSTEM PRACY

 

DEMS zapewnia bezpieczeństwo i integralność zgromadzonego materiału dowodowego. Ograniczony dostęp oparty na udzielanych uprawnieniach zapewnia użytkownikom dostęp tylko do danej części DEMS, która jest istotna dla ich roli.

Zasady automatycznego usuwania materiału z kamery nasobnej ułatwiają pracę dyspozytorowi.

 

System automatycznie zgrywa dane na zasadzie:

Każda kamera nasobna serii DMT16 PRO posiada indywidualny numer seryjny. Nagrania z urządzeń rejestrujących będą kierowane przez oprogramowanie do konkretnego folderu.

 system kamer nasobnych dla służb

Fot.3 Lokalizacja materiału dowodowego

       Czyli, materiał z kamery nasobnej o numerze „ENX00717” będą kierowane do folderu „KAM_ENX00717”, takie rozwiązanie ma za zadanie uproszczenie prowadzenia rejestru zdarzeń oraz szybką lokalizację konkretnego materiału dowodowego.

 

       Opisywane rozwiązanie systemu kamer nasobnych składa się z wielostanowiskowej stacji dokującej (10 pozycyjnej), która automatycznie zgrywa materiał do komputera oraz ładuje urządzenia. Stan gotowości/naładowania urządzeń rejestrujących wyświetlany jest za pomocą wskaźników LED.

 

system kamer nasobnych dla Policji

 

 

Główne Rynki:

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE / SŁUŻBY MIEJSKIE

Kamera dla policji oraz kamera dla straży miejskiej skutecznie i wydajnie przechwytuje materiał wideo.

Zniechęca do agresji w stosunku do personelu i pomaga w łagodzeniu napiętych sytuacji.

 

SŁUŻBA WIĘZIENNA

Pełna integracja z systemami monitoringu CCTV zapewniająca uzupełnienie obrazu sytuacji z pierwszej osoby.

Dodatkowo przechwytywanie materiału dowodowego wideo i nagrań głosowych w przypadku zdarzeń kwalifikujących się do postępowania sądowego.

Zniechęca do agresji w stosunku do personelu i pomaga w łagodzeniu napiętych sytuacji.

 

PRACOWNICY OCHRONY

Zmniejszenie liczby fałszywych skarg i oskarżeń przeciwko osobom noszącym kamerę.

Zapewnienie dokładnych, rzetelnych dowodów dotyczących incydentów zgłaszanych na policję lub do sądu.

 

KONTROLA BILETÓW

Zniechęca do agresji w stosunku do pracowników komunikacji miejskiej oraz kontrolerów parkingowych. Kamera nasobna zapewnia dokładny, rzetelny dowodów dotyczących incydentów.

Dodatkowo zmniejsza liczbę fałszywych skarg i oskarżeń przeciwko osobom noszącym kamerę oraz zmniejsza liczbę odwołań od wezwania do zapłaty.

 

RATOWNICY MEDYCZNI / SŁUŻBY MEDYCZNE

Przechwytywanie materiału dowodowego wideo i nagrań głosowych w przypadku zdarzeń kwalifikujących się do przekazania policji lub do postępowania sądowego.

Kamera dla ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej umożliwia obejrzenie zachowania pracowników podczas akcji medycznych w celu określania najlepszych praktyk i ciągłego doskonalenia personelu.

Zniechęcanie do agresywnych zachowań wobec ratowników medycznych i personelu karetki.