Dodawanie nowego radiotelefonu do floty WAVE PTX

22-04-2021

Krótki poradnik jak dodać radiotelefon do floty WAVE PTX

 

radiotelefony WAVE PTX

 

Nowe radiotelefony WAVE PTX można dodać manualnie oraz za pomocą arkusza kalkulacyjnego - Excel.

Aby ręcznie dodać radiotelefon MOTOROLA z serii TLK 100, TLK 150, EVOLVE oraz ION należy przygotować numer seryjny i numer IMEI urządzenia. Te informacje są potrzebne do zarejestrowania urządzenia, znajdują się na pudełku każdego urządzenia oraz na etykiecie radiotelefonu pod baterią.

 

Zapisz numer IMEI i numer S/N radiotelefonu.

numer S/N radiotelefonu WAVE PTX

Zaloguj się do portalu WAVE, używając poświadczeń swojego konta klienta.

logowanie - portal WAVE PTX

Link: https://www.waveoncloud.com/Account/Login

 

Kliknij menu - WAVE Devices. Otworzy się strona WAVE Devices wyświetlająca wszystkie zarejestrowane aktualnie radiotelefony WAVE PTX.

WAVE PTX Devices

 

Kliknij przycisk zarejestruj urządzenie.

Rejestracja TLK100 WAVE PTX

 

Uzupełnij pola -numer IMEI i numer S/N radiotelefonu.  Pole "Display Name" - to nazwa urządzenia wyświetlana dla danego radiotelefonu, która będzie wyświetlana podczas transmisji głosowej z tego urządzenia.

 

Po kliknięciu przycisku "ADD" radiotelefon będzie wyświetlany w Twojej flocie oraz można go będzie dowolnie konfigurować - dodawanie nowych kontaktów, grup rozmównych oraz opcjonalnych licencji.

 

Motorola WAVE PTX is here! #WAVE​ #PTX #WAVEONCLOUD

#TLK 100 #TLK150 #EVOLVE # ION

Motorola WAVE PTX is here