CERTiFi - oprogramowanie do projektowania, zarządzania, testowania i certyfikacji okablowania strukturalnego

05-04-2018

VIAVI certyfikacja okablowaniaCERTiFi to oparte na chmurze rozwiązanie dla zespołów, które projektują, budują, testują i certyfikują okablowanie strukturalne w sieciach korporacyjnych. CERTiFi zapewnia każdemu członkowi zespołu informacje niezbędne do wykonania zadań dokładnie i terminowo. 

Certyfikacja okablowania strukturalnego

Dzięki CERTiFi członkowie zespołu współpracują na każdym etapie swojego projektu - od tworzenia wymagań projektowych i przydzielania zadań, po przeprowadzanie testów i analizowanie wskaźników projektu - wszystko w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca. 

 

KORZYŚCI

 • Zarządzaj swoimi projektami z pewnością na każdym etapie.
 • Koordynuj swój zespół i specyfikację projektu za pomocą jednego narzędzia.
 • Jasno i na bieżąco określaj wymagania dotyczące pomiarów oraz szczegółów projektu.
 • Śledź status projektu i analizuj wyniki z dowolnego miejsca na świecie.
 • Przypisuj zadania bezpośrednio odpowiednim członkom zespołu.
 • Wdrażaj zadania projektu do urządzeń pomiarowych za pomocą aplikacji mobilnej CERTiFi.

 Certyfikacja okablowania strukturalnego

PROJEKTOWANIE

 • Projektuj i zarządzaj wieloma projektami z poziomu przeglądarki internetowej - przejrzysty graficzny interfejs użytkownika.
 • Definiuj wymagania dotyczące pomiarów, etykiet kabli / portów oraz kryteria akceptacji wyników.
 • Korzystaj z wstępnie zdefiniowanych komponentów czołowych producentów lub twórz własne.
 • Dodawaj do zadań projektu załączniki - w tym rysunki, mapy, zdjęcia, dokumenty dotyczące zakresu prac lub pliki AutoCAD.

 

PRZYPISANIE

 • Przypisuj projekty konsultantowi, technikowi w terenie, podwykonawcy lub innym członkom zespołu.
 • Pobieraj aplikację mobilną CERTiFi na urządzenia z systemem Android lub iOS.
 • Przesyłaj powiadomienia o przypisaniu członków zespołu do zadań za pośrednictwem aplikacji mobilnej CERTiFi, dając technikom w terenie możliwość:
  • Wyświetlania danych na temat pomiarów, konfiguracji etykiet i załączonych plików.
  • Automatycznego załadowania przydzielonych testów na urządzenia pomiarowe (Certifier , SmartClass Fiber) za pośrednictwem Wi-Fi lub Bluetooth

 Certyfikacja okablowania strukturalnego

TEST

 • Synchronizuj urządzenia pomiarowe z aplikacją na urządzeniu mobilnym ( pomiary do wykonania, ustawienia pomiarów, etykiety). 
 • Wykonuj szybkie pomiary na podstawie listy etykiet.
 • Uzupełniaj wyniki pomiarów o notatki, zdjęcia, filmy.
 • Automatycznie przesyłaj wyniki pomiarów do aplikacji w chmurze za pośrednictwem urządzenia mobilnego, które wdrożyło zadanie.

 

ANALIZA

 • Dostarczaj w czasie rzeczywistym wyniki pomiarów i statusy projektu poprzez urządzenie mobilne.
 • Przeglądaj na głównej tablicy projektu postęp wykonywanych prac.
 • Dostarczaj natychmiastowych informacji zwrotnych lub zmian w projekcie dla całego zespołu.

 

ZASTOSOWANIA

Niezależnie od tego, czy projekt jest duży czy mały, istotne jest, aby każdy członek zespołu zrozumiał, jakie pomiary należy przeprowadzić, kto ma je wykonać, kiedy i gdzie. Dla kierowników projektów jest to jeszcze większe wyzwanie. Przy ciągłej wymianie wiadomościami e-mail, połączeń telefonicznych, pracą nad dokumentacją i załącznikami, bardzo łatwo można przeoczyć, zignorować lub zapomnieć o szczegółach projektu.

CERTiFi eliminuje te kłopoty, dając członkom zespołu centralny zasób, w którym wszystkie szczegóły związane z projektem są współdzielone, przypisywane i zarządzane - od początku do końca.

 

 • Projektanci mogą korzystać z interfejsu graficznego przez przeglądarkę internetową w celu zdefiniowania wszystkich wymagań pomiarów, kryteriów akceptacji, parametrów etykietowania i więcej, dla każdego budynku, piętra, szafy, portu itd.
 • Kierownicy projektów mogą korzystać z interfejsu graficznego przez przeglądarkę internetową, aby przypisać zadania / pomiary członkom zespołu w terenie.
 • Technicy w terenie mogą korzystać z aplikacji mobilnej CERTiFi do wdrażania zadań / pomiarów do swoich przyrządów testowych VIAVI. Mogą od razu przystąpić do wykonywania pomiarów. Wszystkie niezbędne ustawienia i dane są już w ich urządzeniach pomiarowych. 
 • Wyniki testów są synchronizowane z chmurą w czasie rzeczywistym, zapewniając widoczność kluczowym członkom zespołu.

 

Urządzenia aktywne do pracy z usługą CERTiFi

Certyfikacja okablowania strukturalnego Certyfikacja okablowania strukturalnego

 

Karta katalogowa EN: CERTiFi