Antena stacjonarna 3282

Antena stacjonarna 3282, o dookólnej charakterystyce promieniowania, przeznaczona jest do współpracy z radiotelefonami bazowymi pracującymi w paśmie 142÷174 MHz.

 

Parametry elektryczne:
Typ: kolinearna, 3 dipole 5/8 λ
Podział anteny na wykonania w funkcji częstotliwości pracy:

Wyk. Pasmo pracy
[MHz]
2 142÷148
3 145÷151
4 149÷155
5 152÷158
6 156÷162
7 160÷166
8 164÷170
9 168÷174
10 161,5÷168,5
11 164÷174


Impedancja wejściowa nominalna: 50 Ω
WFS w paśmie pracy anteny: <1,6
Polaryzacja: pionowa
Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna
Charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie pionowej: ósemkowa
Maksymalna moc dostarczana do anteny: 200 W
Typ złacza antenowego: N-50 gniazdo
Na złączu wejściowym antena ma zwarcie dla prądu stałego: (DC)

Parametry mechaniczne:

Długość całkowita anteny:
wyk. 2÷10 - 5230 mm
wyk. 11 - 4750 mm
Masa anteny: 5 kg
Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości [Vw] : 45 m/s
Średnica rury aluminiowej służącej do mocowania anteny: Φ 50 mm
Długość rury służącej do mocowania: 610 mm
Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi: galwaniczne, dodatkowym przewodem
Zabezpieczenie przed oblodzeniem: osłona dielektryczna
Montaż: uchwyt instalacyjny 06322/1 (dwie obejmy na rurę służącą do mocowania anteny Φ 50 mm

Warunki klimatyczne:
Zakres temperatur pracy: -40°C ÷ +70°C
Wilgotność względna: < 100% w temp. +40°C