Certifier40G - certyfikacja okablowania

Do certyfikacji okablowania miedzianego i optycznego. V-poziom dokładności pomiaru. Kat.8 ready.

NOWOŚĆ ! Przyrost mocy dla wszystkich jednostek z serii CERTIFIER. Załóż darmowe konto w usłudze CERTiFi i zarządzaj online prowadzonymi projektami. 

CERTiFi zapewnia każdemu członkowi zespołu informacje niezbędne do wykonania zadań dokładnie i terminowo. Dzięki CERTiFi członkowie zespołu współpracują na każdym etapie swojego projektu - od tworzenia wymagań projektowych i przydzielania zadań, po przeprowadzanie testów i analizowanie wskaźników projektu w czasie rzeczywistym. 

VIAVI CERTiFi

Więcej o CERTiFi : klik

 Certifier40G firmy VIAVI (dawniej JDSU) jest najnowocześniejszym i najszybszym obecnie testerem na rynku do certyfikacji okablowania strukturalnego. Tester posiada V poziom dokładności pomiaru niezależnie zweryfikowany przez laboratorium ETL. Pełny dwustronny test okablowania kategorii 6A jest wykonywany po naciśnięciu tylko jednego przycisku i trwa zaledwie 9 sekund. Tester wykonuje pełne pomiary w zakresie do 2500 MHz (Kat.8 ready).  

Certifier40G jest miernikiem do certyfikacji okablowania miedzianego ( skrętka, koncentryk) oraz światłowodowego (SM i MM). 

Tester posiada budowę modułową, dzięki której możesz nabyć sprzęt z minimalnym dla Twoich potrzeb wyposażeniem i stopniowo inwestować w nowe moduły ( nowe możliwości testera ) z biegiem czasu, rozwojem firmy. 

  • Adaptery Permanent Link i Channel do certyfikacji zgodnie z TIA kat. 5e/6/6A oraz ISO klasa D/E/EA/F/FA.
  • Adaptery optyczne SM (1310/1550nm) i MM (850/1300nm) do certyfikacji TIER I.
  • Adaptery MM MPO do certyfikacji i utrzymania linków i Trunk'ów MPO.
  • Zintegrowane, oparte na standardach etykietowanie i raportowanie certyfikacyjne.

 Certyfikacja wg standardu TIA 942 dla infrastruktury telekomunikacyjnej w centrach danych.

 

Maksymalna wydajność
Rewolucyjny design TOUCH2 z intuicyjnym interfejsem i ekranem dotykowym na obu końcach testowanego przewodu czyni Certifier40G najprostszym w obsłudze testerem do certyfikacji. Teraz inicjalizację, konfigurację i zapis wyników pomiaru można wykonać po stronie jednostki głównej i zdalnej, co pozwala instalatorom na zminimalizowanie czasu przemieszczania się pomiędzy jednostkami.

Przyszłościowe rozwiązanie
Mechanizm pomiaru następnej generacji wykonujący testy w szerszym zakresie częstotliwości niż obecne testery, certyfikuje klasę FA z pełną dokładnością poziomu IV. Certifier40G może wykonywać pomiary w zakresie częstotliwości dla wszystkich obecnych i przyszłych norm dotyczących okablowania miedzianego.

Certyfikacja okablowania strukturalnego

 

Maksymalna wartość
VIAVI Certifier40G osiąga maksymalną wartość dzięki elastycznemu, ekonomicznemu rozwiązaniu do testów permanent link, solidnej i wytrzymałej obudowie oraz prostocie wykonywania aktualizacji. Jednakowe jednostki zdalna i główna upraszczają przechowywanie i serwis testera. Szeroki zakres częstotliwości podstawowych funkcji eliminuje dodatkowe koszty licencji podczas przyszłego uaktualniania do nowych technologii.

Gotowy do certyfikacji kat. 8 (Klasa G)
VIAVI Certifier40G jest jedynym narzędziem na rynku, który jest gotowy do nowych standardów. Systemy okablowania miedziowego szybko ewoluują, aby wspierać nowe standardy i prędkości. Dzięki ostatnio wydanym standardom IEEE, TIA i IEEE, potrzeba testowania systemów okablowania wykraczających poza 2000 MHz jest już na horyzoncie.

 

Certyfikacja okablowania strukturalnego

Doskonała wydajność
VIAVI Certifier40G posiada super jasny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz z przyciskami szybkiego dostępu do najważniejszych funkcji. W przejrzysty sposób prezentuje informacje dotyczące pomiaru oraz statusu urządzenia. System TOUCH2 z pełnym interfejsem użytkownika na obu końcach testowanego przewodu
minimalizuje czas konfiguracji i oczekiwania na wyniki pomiaru. Skuteczny proces certyfikacji i lokalizacji uszkodzeń, który do tej pory wymagał dwóch instalatorów może być teraz przeprowadzany przez 1 osobę z zachowaniem minimalnego czasu poruszania się.

Pomiar linków MPO 10 / 40 / 100 G
Dzięki modularnej budowie możemy wyposażyć nasz tester w dodatkowe adaptery i wykonywać pomiary dla linków MPO.
- Rozpoznaje i zapewnia prawidłową polaryzację , funkcja Fiber Map.
- Przeprowadza 6 -sekundowy pomiar strat i polaryzacji dla 12 włókien.
- Wyświetla względny i bezwzględny poziom mocy.

 

Certyfikacja okablowania strukturalnego

Automatyczna analiza czystości złączy optycznych z wynikiem PASS / FAIL.
Współpraca z dodatkową sondą P5000i na port USB, umożliwia przeprowadzanie inspekcji czystości złączy światłowodowych. Zapewnia bardzo wysoką jakość i powtarzalność wyników pomiarów. Pełny test po naciśnięciu zaledwie jednego przycisku. Pomiar zgodne z IEC 61300-3-35. Wynik pomiaru w postaci PASS / FAIL.

Certyfikacja okablowania strukturalnego
Dostępne pakiety:

1. Certifier40G w ukompletowaniu do certyfikacji do kat. 6A ( kat. 5e/6/6a).
2. Certifier40G w ukompletowaniu do certyfikacji do kat. 7A (klasy FA) (kat. 5e/6/6a/7/7a)
3. Dodatkowe adaptery światłowodowe wielomodowe 850/1300nm do certyfikacji Tier 1.
4. Dodatkowe adaptery światłowodowe jednomodowe 1310/1550nm do certyfikacji Tier 1.
5. Dodatkowe adaptery światłowodowe do certyfikacji złączy MPO / MTP.
6. Dodatkowa sonda do automatycznej analizy czystości złączy optycznych, zgodnie z IEC 61300-3-35.

Certyfikacja okablowania strukturalnego
J-Reporter
J-Reporter to oprogramowanie do współpracy z urządzeniami Certifier Viavi Solutions. Jest przeznaczone do generowania raportów z wyników testów uzyskanych z jednostek Certifier lub z pliku OTDR *.SOR i może je eksportować do powszechnie używanych formatów CSV  lub PDF w celu archiwizacji danych. 

Aplikacja umożliwia import danych bezpośrednio z miernika lub z pamięci USB, na którą wcześniej zostały skopiowane wyniki z testera. J-Reporter wizualizuje nam wszystkie dane na wykresach oraz w tabelach za pomocą wartości liczbowych i kolorowych ikon. Możemy dokładnie przeanalizować dane wyników pomiarów dla wszystkich lub wybranych par - po odpowiednim ich zaznaczeniu. Pliki z wynikami pomiarów zawierają pełne dwukierunkowe dane.

Certyfikacja okablowania

Aplikacja umożliwia nam stworzenie projektu z zachowaniem punktów pomiarowych naszej lokalizacji( lokalizacja, budynek, piętro, pokój, szafa rack, panel, port). 

J-Reporter pozwala na wygenerowanie listy etykiet do danych punktów pomiarowych, aby usprawnić i przyspieszyć wykonanie pomiarów (pomiary na podstawie zdefiniowanej listy).

Aplikacja J-reporter umożliwia edycję danych np. zmiana etykiety dla danego pomiaru, zmiana operatora lub lokalizacji, zmiana standardu par 568, re-certyfikacja pozycji według innych standardów itp. Na koniec możemy wygenerować raport z danej pozycji lub z wszystkich wyników pomiarów. 

J-reporter zawiera się w standardowym ukompletowaniu mierników z serii Certifier.